Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã thành lập một nhóm chuyên gia công tác Biển Đông vào giữa năm 2017, tập hợp các chuyên gia nổi tiếng trên các lĩnh vực luật hàng hải, quan hệ quốc tế, và môi trường biển. Các thành viên nỗ lực tìm kiếm sự nhất trí về các bước tiến thực tế và khả thi mà các nước yêu sách và các bên quan tâm có thể thực hiện nhằm thúc đẩy hợp tác và quản lý căng thẳng trên biển. Nhóm đã họp mặt các chuyên gia ba lần kể từ khi thành lập, giúp giải quyết các vấn đề họ cho là cần thiết để quản lý thành công các tranh chấp ở Biển Đông và đề ra các bản kế hoạch cho chặng đường phía trước của mỗi bên. Các thành viên tin rằng ba thỏa thuận được đề xuất bên dưới tạo nên mô hình thiết thực để kiểm soát các tranh chấp trên Biển Đông, với hiệu lực cả về mặt pháp lý lẫn chính trị cho tất cả các bên. Các thỏa thuận này được công bố trong báo cáo đầu tiên của nhóm chuyên gia: Xoa dịu Tranh chấp trên Biển Đông: Kế hoạch Hành động Khu vực.

Nhóm làm việc do Gregory Poling, Giám đốc AMTI, chủ trì bao gồm nhiều chuyên gia từ các nước yêu sách và các nước quan tâm, trong đó có Hoa Kỳ. Tất cả các thành viên tham gia đều theo năng lực cá nhân, chứ không phải là đại diện của các tổ chức tại nước họ. Các chuyên gia được mời tham gia nhờ có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này và khả năng đạt được thỏa hiệp sáng tạo với các thành viên khác. Số lượng thành viên của nhóm sẽ tiếp tục mở rộng khi giải quyết các vấn đề bổ sung cần thiết cho việc quản lý các tranh chấp ở Biển Đông.

Kết quả:

Xoa dịu Tranh chấp trên Biển Đông: Kế hoạch Hành động Khu vực (tải xuống bản PDF đầy đủ)

Kế hoạch hành động riêng:

Kế hoạch Hành động về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông

Kế hoạch Hành động về Quản lý Nghề cá và Hợp tác Môi trường trên Biển Đông

Kế hoạch Dành động về Hợp tác Sản xuất Dầu khí trên Biển Đông

Các thành viên:

Jay Batongbacal, Đại học Philippines
Zack Cooper, Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ
Tara Davenport, Đại học Quốc gia Xinhgapo
Donald Emmerson, Đại học Stanford
Matthew Funaiole, CSIS
Bonnie Glaser, CSIS
Michael Green, CSIS
Brian Harding, CSIS
Bill Hayton, Trung tâm Nghiên cứu Chatham
Murray Hiebert, CSIS
Christopher Johnson, CSIS
Isaac Kardon, Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ
Carmen Ablan Lagman, Đại học De La Salle
Evan Laksmana, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Inđônêxia
Joseph Chinyong Liow, Viện nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam
RADM (Ret.) Michael McDevitt, Trung tâm Phân tích Hải quân
John McManus, Đại học Miami
Elina Noor, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương
Prashanth Parameswaran, Tạp chí The Diplomat
Gregory Poling, CSIS
Clive Schofield, Đại học Hàng hải Thế giới
Amy Searight, CSIS
Rashid Sumaila, Đại học British Columbia
Vo Si Tuan, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tran Truong Thuy, Học viện Ngoại giao Việt Nam
Chi-ting Tsai, Đại học Quốc gia Đài Loan

Những chuyên gia nổi tiếng đến từ Trung Quốc cũng tham gia nhóm công tác và đóng góp ý kiến quý giá, mặc dù cuối cùng không ai muốn được liệt kê là thành viên tham gia.