Kumpulan kerja pakar CSIS di Laut China Selatan, yang dilancarkan pada pertengahan tahun 2017, menghimpunkan pakar-pakar terkenal dalam undang-undang maritim, hubungan antarabangsa, dan persekitaran maritim. Ahli-ahlinya mencari persetujuan mengenai langkah-langkah realistik yang negara penuntut dan pihak  berminat boleh ambil untuk menggalakkan kerjasama dan menguruskan ketegangan di laut. Sejak pelancaran, kumpulan tersebut telah berjumpa tiga kali untuk mengatasi isu-isu yang dianggap penting untuk pengurusan pertelingkahan Laut China Selatan yang berjaya dan menghasilkan rangka tindakan untuk haluan ke hadapan bagi setiap satu isu. Ahli-ahlinya percayai bahawa tiga perjanjian yang diusulkan di bawah menyumbang kepada sebuah model yang tahan lama untuk mengurus pertelingkahan Laut China Selatan dan boleh dilaksanakan dari segi undang-undang dan politik untuk semua pihak. Perjanjian tersebut diterbitkan di sini dalam laporan pertama kumpulan kerja pakar tersebut, Meredakan Pertelingkahan Laut China Selatan: Rangka Tindakan Serantau.

Kumpulan kerja ini dipengerusikan oleh pengarah AMTI Gregory Poling dan merangkumi pelbagai pakar daripada negara-negara penuntut dan negara-negara berminat, termasuk Amerika Syarikat. Semua ahli mengambil bahagian dalam kapasiti peribadi mereka dan bukan sebagai wakil institusi tanah air mereka. Mereka dijemput untuk menyertai kumpulan ini berdasarkan kepakaran hal perkara mereka dan kebolehan untuk mencapai kata sepakat kreatif dengan ahli lain. Keahlian kumpulan ini akan terus berkembang dalam menyelesaikan topik-topik tambahan yang penting untuk pengurusan pertelingkahan Laut China Selatan.

Hasil:

Meredakan Pertelingkahan Laut China Selatan: Rangka Tindakan Serantau (muat turun PDF lengkap)

Rangka tindakan individu:

Rangka Tindakan untuk Kod Tatalaku Laut China Selatan

Rangka Tindakan untuk Pengurusan Perikanan dan Kerjasama Alam Sekitar di Laut China Selatan

Rangka Tindakan untuk Kerjasama Pengeluaran Minyak dan Gas dalam Laut China Selatan

Ahli-ahli:

Jay Batongbacal, Universiti Filipina
Zack Cooper, AEI
Tara Davenport, Universiti Nasional Singapura
Donald Emmerson, Universiti Stanford
Matthew Funaiole, CSIS
Bonnie Glaser, CSIS
Michael Green, CSIS
Brian Harding, CSIS
Bill Hayton, Rumah Chatham
Murray Hiebert, CSIS
Christopher Johnson, CSIS
Isaac Kardon, Kolej Peperangan Tentera Laut A.S.
Carmen Ablan Lagman, Universiti De La Salle
Evan Laksmana, Pusat Kajian Strategik dan Antarabangsa, Indonesia
Joseph Chinyong Liow, Sekolah Pengajian Antarabangsa S. Rajaratnam
RADM (Ret.) Michael McDevitt, Pusat untuk Analisis Tentera Laut
John McManus, Universiti Miami
Elina Noor, Pusat Kajian Sekuriti Asia-Pasifik
Prashanth Parameswaran, Diplomat
Gregory Poling, CSIS
Clive Schofield, Universiti Maritim Dunia
Amy Searight, CSIS
Rashid Sumaila, Universiti British Columbia
Vo Si Tuan, Akademi Sains dan Teknologi Vietnam
Tran Truong Thuy, Akademi Diplomatik Vietnam
Chi-ting Tsai, Universiti Kebangsaan Taiwan

Pakar-pakar tersohor dari China juga telah menyertai kumpulan kerja dan memberi input yang berharga, walaupun akhirnya tiada yang selesa disenaraikan sebagai seorang ahli.