Bản đồ Châu Á – Thái Bình Dương


Bản đồ tương tác của AMTI cố gắng cung cấp nguồn thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất về không gian địa lý trên vùng biển Châu Á. Nhấn vào bản đồ bên dưới để khám phá thông tin về các tuyên bố chủ quyền trên biển, các đá và đảo nhỏ có tranh chấp của Châu Á cùng nhiều nội dung khác.