Đảo Bến Lạc

Hoa Kỳ: West York Island
Trung Quốc: Xiyue Dao, 西月岛
Philippin: Likas Island
Đài Loan: 西月島
Việt Nam: Đảo Bến Lạc

Đảo Thị Tứ

Hoa Kỳ: Thitu Island
Trung Quốc: Zhongye Dao, 中业岛
Philippin: Pag-asa Island
Đài Loan: 中業群礁
Việt Nam: Đảo Thị Tứ

Bãi Cỏ Mây

Hoa Kỳ: Second Thomas Shoal
Trung Quốc: Ren’ai Jiao, 仁爱礁
Philippin: Ayungin Shoal
Đài Loan: 仁愛暗沙
Việt Nam: Bãi Cỏ Mây

Đảo Song Tử Đông

Hoa Kỳ: Northeast Cay
Trung Quốc: Beizi Dao, 北子島
Philippin: Parola Island
Đài Loan: 北子礁
Việt Nam: Đảo Song Tử Đông

Đảo Vĩnh Viễn

Hoa Kỳ: Nanshan Island
Trung Quốc: Mahuan Dao, 马欢岛
Philippin: Lawak Island
Đài Loan: 馬歡島
Việt Nam: Đảo Vĩnh Viễn

Đảo Loại Ta

Hoa Kỳ: Loaita Island
Trung Quốc: Nanyao Dao, 南钥岛
Philippin: Kota Island
Đài Loan: 南鑰島
Việt Nam: Đảo Loại Ta

Đảo Loại Ta Tây

Hoa Kỳ: Loaita Cay
Trung Quốc: Nanyao Shazhou, 南钥沙洲
Philippin: Melchora Aquino Cay/Panata Island
Việt Nam: Đảo Loại Ta Tây

Đảo Bình Nguyên

Hoa Kỳ: Flat Island
Trung Quốc: Feixin Dao, 费信岛
Philippin: Patag Island
Đài Loan: 費信島
Việt Nam: Đảo Bình Nguyên

Đá Công Đo

Hoa Kỳ: Commodore Reef
Trung Quốc: Siling Jiao, 司令礁
Philippin: Rizal Reef
Đài Loan: 司令礁
Malaysia: Terumbu Laksamana
Việt Nam: Đá Công Đo