Loaita Island

Đảo Loại Ta

Đảo Loại Ta là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Philíppin chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1978.
Hoa Kỳ: Loaita Island
Trung Quốc: Nanyao Dao, 南钥岛
Philippin: Kota Island
Đài Loan: 南鑰島
Việt Nam: Đảo Loại Ta

Nước chiếm đóng: Philíppin
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 10° 40' 04" N, 114° 25' 27" E

Hình ảnh tổng quan