Đảo Song Tử Đông

Đảo Song Tử Đông là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Philíppin chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1968.
Hoa Kỳ: Northeast Cay
Trung Quốc: Beizi Dao, 北子島
Philippin: Parola Island
Đài Loan: 北子礁
Việt Nam: Đảo Song Tử Đông

Nước chiếm đóng: Philíppin
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 11° 27’ 9” N, 114° 21’ 15" E

Hình ảnh tổng quan