Commodore Reef

Đá Công Đo

Đá Công Đo là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Philíppin chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1978.
Hoa Kỳ: Commodore Reef
Trung Quốc: Siling Jiao, 司令礁
Philippin: Rizal Reef
Đài Loan: 司令礁
Malaysia: Terumbu Laksamana
Việt Nam: Đá Công Đo

Nước chiếm đóng: Philíppin
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 08° 21' 30" N, 115° 13' 30" E

Hình ảnh tổng quan