Cornwallis Overview

Đá Núi Le

Đá Núi Le là một mỏm đá ngầm ở Quần đảo Trường Sa có khoảng hai đến bốn tiền đồn. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988
Hoa Kỳ: Cornwallis South Reef
Trung Quốc: Nanhua Jiao, 南华礁
Philippin: Osmeña Reef
Đài Loan: 南華礁
Việt Nam: Đá Núi Le

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Mỏm đá ngầm
GPS: 8° 42' 44" N, 114° 11' 1" E
Tổng diện tích khai hoang 4.17 mẫu đất

Hình ảnh tổng quan

 

Đá Núi Le 1

 

Đá Núi Le 2

 

Đá Núi Le 3

 

Đá Núi Le 4