Đá Lớn

Đá Lớn là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa, và có 3 tiền đồn của Việt Nam. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988.
Hoa Kỳ: Discovery Great Reef
Trung Quốc: Daxian Jiao 大现礁
Philippin: Paredes Reef
Đài Loan: 大現礁
Malaysia: Terumbu Paredes
Việt Nam: Đá Lớn

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 10° 03' 00" N, 113° 51' 00" E

Hình ảnh tổng quan

 

Đá Lớn 1

 

Đá Lớn 2

 

Đá Lớn 3