Grierson Reef

Đảo Sinh Tồn Đông

Đảo Sinh Tồn Đông là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa.
Hoa Kỳ: Grierson Reef
Trung Quốc: Ranqing Shazhou, 染青沙洲
Philippin: Julian Felipe Reef
Việt Nam: Đảo Sinh Tồn Đông

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 9° 54' 8" N, 114° 33' 50" E

Hình ảnh tổng quan