Tennent Overview

Đá Tiên Nữ

Đá Tiên Nữ là một bãi đá ở Quần đảo Trường Sa và có hai tiền đồn của Việt Nam. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1974.
Hoa Kỳ: Tennent Reef
Trung Quốc: Wumie Jiao, 无乜礁
Philippin: Lopez-Jaena Reef
Việt Nam: Đá Tiên Nữ

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 8° 51' 30" N, 114° 39' 22" E

Hình ảnh tổng quan

 

Đá Tiên Nữ 1

 

Đá Tiên Nữ 2