Petley Reef

Đá Núi Thị

Đá Núi Thị là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988.
Hoa Kỳ: Petley Reef
Trung Quốc: Bolan Jiao, 舶兰礁
Philippin: Juan Luna Reef
Đài Loan: 舶蘭礁
Việt Nam: Đá Núi Thị

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 10° 24' 38.16" N, 114° 35' 15.61" E

Hình ảnh tổng quan