East Reef Overview

Đá Đông

Đá Đông là một bãi đá ở Quần đảo Trường Sa và có 3 tiền đồn của Việt Nam. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988.
Hoa Kỳ: East Reef
Trung Quốc: Dong Jiao, 东礁
Philippin: Silangang Quezon Reef
Malaysia: Terumbu Silangan
Việt Nam: Đá Đông

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 08° 49' 30" N, 112° 36' 00" E

Hình ảnh tổng quan

 

Đá Đông 1

 

Đá Đông 2

 

Đá Đông 3