Collins Reef

Đá Cô Lin

Đá Cô Lin là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988.
Hoa Kỳ: Collins Reef
Trung Quốc: Guihan Jiao, 鬼喊礁
Philippin: Roxas Reef
Việt Nam: Đá Cô Lin

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 9° 46' 9" N, 114° 15' 23" E

Hình ảnh tổng quan