Central Reef

Đảo Trường Sa Đông

Đảo Trường Sa Đông là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1978.
Hoa Kỳ: Central Reef
Trung Quốc: Zhong Jiao, 中礁
Philippin: Gitnang Quezon
Đài Loan: 中礁
Malaysia: Terumbu Gitna
Việt Nam: Đảo Trường Sa Đông

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 8° 55' 51" N, 112° 21' 11" E
Tổng diện tích khai hoang 4.13 mẫu đất

Hình ảnh tổng quan