Barque Canada Overview

Bãi Thuyền Chài

Bãi Thuyền Chài là một bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Ngoài các thực thể chính, có 3 tiền đồn được xây dựng trên rạn viền bờ. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1987.
Hoa Kỳ: Barque Canada Reef
Trung Quốc: Bai Jiao, 柏礁
Philippin: Mascardo Reef
Malaysia: Terumbu Perahu
Việt Nam: Bãi Thuyền Chài

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 08° 10' 30" N, 113° 18' 45" E

Hình ảnh tổng quan

 

Bãi Thuyền Chài 1

 

Bãi Thuyền Chài 2

 

Bãi Thuyền Chài 3