Rifleman 3

Bãi Vũng Mây

Bãi Vũng Mây là một thực thể ngầm hoàn toàn, nằm ở phía Nam của Biển Đông, và có 3 tiền đồn của Việt Nam.
Hoa Kỳ: Rifleman Bank
Trung Quốc: 南薇滩
Việt Nam: Bãi Vũng Mây

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Thực thể ngầm
GPS: 7° 46' 6” N, 111° 39' 10” E

Bãi Vũng Mây 1 (Bãi Đất)

 

Bãi Vũng Mây 2 (Bãi Đinh)

 

Bãi Vũng Mây 3 (Đá Ba Kè)