Vanguard 3

Bãi Tư Chính

Bãi Tư Chính là một thực thể ngầm hoàn toàn, nằm ở phía Nam của Biển Đông, và có 3 tiền đồn của Việt Nam.
Hoa Kỳ: Vanguard Bank
Trung Quốc: Wan'an Tan, 万安滩
Đài Loan: 萬安灘
Việt Nam: Bãi Tư Chính

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Thực thể ngầm
GPS: 7° 30' 49" N, 109° 39' 58" E

Bãi Tư Chính 1

 

Bãi Tư Chính 2

 

Bãi Tư Chính 3