Alison Overview

Bãi Tốc Tan

Bãi Tốc Tan là một mỏm đá ngầm ở Quần đảo Trường Sa. Ngoài các thực thể chính, có 3 tiền đồn được xây dựng trên rạn viền bờ. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988.
Hoa Kỳ: Alison Reef
Trung Quốc: Liumen Jiao, 六门礁
Philippin: De Jesus Reef
Việt Nam: Bãi Tốc Tan

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Mỏm đá ngầm
GPS: 8° 48' 6" N, 113° 59' 18" E

Hình ảnh tổng quan

 

Bãi Tốc Tan 1

 

Bãi Tốc Tan 2

 

Bãi Tốc Tan 3