Prince of Wales 4

Bãi Phúc Tần

Bãi Phúc Tần là một thực thể ngầm hoàn toàn, nằm ở phía Nam của Biển Đông, và có bốn tiền đồn của Việt Nam.
Hoa Kỳ: Prince of Wales Bank
Trung Quốc: Guangya Tan, 广雅滩
Đài Loan: 廣雅灘
Việt Nam: Bãi Phúc Tần

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Thực thể ngầm
GPS: 8° 7' 2” N, 110° 31' 12” E

Bãi Phúc Tần 1

 

Bãi Phúc Tần 2

 

Bãi Phúc Tần 3

 

Bãi Phúc Tần 4