Prince Consort

Bãi Phúc Nguyên

Bãi Phúc Nguyên là một thực thể ngầm hoàn toàn, nằm ở phía Nam của Biển Đông, và có một tiền đồn của Việt Nam.
Hoa Kỳ: Prince Consort Bank
Trung Quốc: Xiwei Tan, 西卫滩
Đài Loan: 西衛灘
Việt Nam: Bãi Phúc Nguyên

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Thực thể ngầm
GPS: 10° 24' 37" N, 114° 35' 15" E

Hình ảnh tổng quan