Scarborough Shoal

Scarborough Shoal

Hình ảnh tổng quan   Hình ảnh chi tiết
Hoa Kỳ: Scarborough Shoal
Trung Quốc: Huangyan Dao, 黄岩岛
Philippin: Bajo de Masinloc/Panatag Shoal
Đài Loan: 黃岩島

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 15° 8' 55" N, 117° 45' 50" E

Hình ảnh tổng quan

 

Hình ảnh chi tiết