Siapa yang Menuntut Apa?

Terokai tuntutan maritim bagi hampir 40 negara merentas Indo-Pasifik. Semua tuntutan ditunjukkan adalah berdasarkan perundangan domestik , perjanjian dan penyerahan negara terbabit kepada badan antarabangsa. Peta ini menunjukkan gambaran tuntutan yang tidak berat sebelah; ia tidak menilai kesahan mereka atau meramal persempadanan masa depan. Klik pada mana-mana baris tuntutan untuk sumbernya, termasuk pautan kepada dokumen asal apabila tersedia.

Metodologi

Lautan wilayah, zon ekonomi eksklusif (EEZ) dan pentas benua yang digambarkan adalah berdasarkan perjanjian, undang-undang domestik, carta rasmi dan, dalam kes pentas benua, penyerahan kepada Suruhanjaya Had Pentas Benua yang tersedia secara umum. Dalam kebanyakan kes, jika koordinatnya belum diterbitkan, lautan wilayah 12 batu nautika, EEZ 200 batu nautika dan pentas benua telah dilukis dari pantai pihak penuntut.

Untuk beberapa pihak penuntut, seperti India, Jepun dan Tonga, sebatang garis median telah digunakan untuk menggambarkan tuntutan bertindih dengan negeri-negeri jiran. Ini adalah berdasarkan perundangan domestiknya, yang mewajibkan penggunaan garis median sementara dalam keadaan yang sedemikian. Semua tuntutan yang tidak dibataskan ditunjukkan secara sepenuhnya. Dalam kes di mana EEZ 200 batu nautika atau tuntutan pentas benua bagi satu pihak memanjang hingga 12 batu nautika ke laut wilayah yang lain, pihak yang kedua diberikan keutamaan melainkan terdapat yang sebaliknya dalam pernyataan tuntutan umum.

Garis dasar lurus yang diisytiharkan oleh pihak penuntut dipaparkan pada peta dan digunakan sebagai titik dasar ukuran laut wilayah, EEZ dan pentas benua. Dalam kes di mana garis dasar lurus belum diisytiharkan, anggaran margin air cetek di sepanjang pantai telah digunakan untuk mengukur hak milik maritim, tetapi anggaran itu tidak dipaparkan.

Di Laut China Selatan, hak milik maritim daripada Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Gosong Scarborough tidak ditunjukkan disebabkan oleh ketidakjelasan tuntutan yang dinyatakan oleh setiap pihak. Ini akan dikemas kini apabila lebih banyak kejelasan diberikan. Sembilan garis putus-putus China dan garis U Taiwan di Laut China Selatan telah digambarkan sebagai jenis tuntutan yang berasingan disebabkan oleh kesamarannya yang berterusan.