Kepulauan Spratly

Terumbu Kanluran

Amerika Syarikat: West Reef
China: Xi Jiao, 西礁
Filipina: Kanlurang Quezon Reef
Taiwan: 西礁
Malaysia: Terumbu Kanluran
Vietnam: Đá Tây

Tennent Reef

Amerika Syarikat: Tennent Reef
China: Wumie Jiao, 无乜礁
Filipina: Lopez-Jaena Reef
Vietnam: Đá Tiên Nữ

Pulau Spratly

Amerika Syarikat: Spratly Island
China: Nanwei Dao, 南威岛
Filipina: Lagos Island
Taiwan: 南威島
Malaysia: Pulau Spratly
Vietnam: Đảo Trường Sa

Southwest Cay

Amerika Syarikat: Southwest Cay
China: Nanzi Dao, 南子岛
Filipina: Pugad Island
Taiwan: 南子礁
Vietnam: Đảo Song Tử Tây

South Reef

Amerika Syarikat: South Reef
China: Nailuo Jiao, 奈罗礁
Vietnam: Đá Nam

Sin Cowe Island

Amerika Syarikat: Sin Cowe Island
China: Jinghong Dao, 景宏岛
Filipina: Rurok Island
Taiwan: 景宏島
Vietnam: Đảo Sinh Tồn

Sand Cay

Amerika Syarikat: Sand Cay
China: Dunqian Shazhou, 敦谦沙洲
Filipina: Bailan Island
Taiwan: 敦謙沙洲
Vietnam: Đảo Sơn Ca

Petley Reef

Amerika Syarikat: Petley Reef
China: Bolan Jiao, 舶兰礁
Filipina: Juan Luna Reef
Taiwan: 舶蘭礁
Vietnam: Đá Núi Thị

Pearson Reef

Amerika Syarikat: Pearson Reef
China: Bisheng Jiao, 毕生礁
Filipina: Hizon Reef
Taiwan: 畢生島
Vietnam: Đảo Phan Vinh

Namyit Island

Amerika Syarikat: Namyit Island
China: Hongxiu Dao, 鸿庥岛
Filipina: Binago Island
Taiwan: 鴻庥島
Vietnam: Đảo Nam Yết

Lansdowne Reef

Amerika Syarikat: Lansdowne Reef
China: Qiong Jiao, 琼礁
Filipina: Pagkakaisa Reef
Vietnam: Đá Len Đao

Ladd Reef

Amerika Syarikat: Ladd Reef
China: Riji Jiao, 日积礁
Taiwan: 日積礁
Vietnam: Đá Lát

Grierson Reef

Amerika Syarikat: Grierson Reef
China: Ranqing Shazhou, 染青沙洲
Filipina: Julian Felipe Reef
Vietnam: Đảo Sinh Tồn Đông

Terumbu Silangan

Amerika Syarikat: East Reef
China: Dong Jiao, 东礁
Filipina: Silangang Quezon Reef
Taiwan: 東礁
Malaysia: Terumbu Silangan
Vietnam: Đá Đông

Terumbu Paredes

Amerika Syarikat: Discovery Great Reef
China: Daxian Jiao 大现礁
Filipina: Paredes Reef
Taiwan: 大現礁
Malaysia: Terumbu Paredes
Vietnam: Đá Lớn

Cornwallis South Reef

Amerika Syarikat: Cornwallis South Reef
China: Nanhua Jiao, 南华礁
Filipina: Osmeña Reef
Taiwan: 南華礁
Vietnam: Đá Núi Le

Collins Reef

Amerika Syarikat: Collins Reef
China: Guihan Jiao, 鬼喊礁
Filipina: Roxas Reef
Vietnam: Đá Cô Lin

Terumbu Gitna

Amerika Syarikat: Central Reef
China: Zhong Jiao, 中礁
Filipina: Gitnang Quezon
Taiwan: 中礁
Malaysia: Terumbu Gitna
Vietnam: Đảo Trường Sa Đông

Terumbu Perahu

Amerika Syarikat: Barque Canada Reef
China: Bai Jiao, 柏礁
Filipina: Mascardo Reef
Malaysia: Terumbu Perahu
Vietnam: Bãi Thuyền Chài

Pulau Kecil Amboyna

Amerika Syarikat: Amboyna Cay
China: Anbo Shazhou, 安波沙洲
Filipina: Kalantiyaw Cay
Taiwan: 安波沙洲
Malaysia: Pulau Kecil Amboyna
Vietnam: Đảo An Bang

Terumbu Alison

Amerika Syarikat: Alison Reef
China: Liumen Jiao, 六门礁
Filipina: De Jesus Reef
Vietnam: Bãi Tốc Tan

Stesen-stesen DK1 Vietnam

Alexandra Bank

Amerika Syarikat: Alexandra Bank
China: Renjun Tan, 人骏滩
Taiwan: 人駿灘
Vietnam: Bãi Huyền Trân

Vanguard Bank

Amerika Syarikat: Vanguard Bank
China: Wan'an Tan, 万安滩
Taiwan: 萬安灘
Vietnam: Bãi Tư Chính

Prince of Wales Bank

Amerika Syarikat: Prince of Wales Bank
China: Guangya Tan, 广雅滩
Taiwan: 廣雅灘
Vietnam: Bãi Phúc Tần

Prince Consort Bank

Amerika Syarikat: Prince Consort Bank
China: Xiwei Tan, 西卫滩
Taiwan: 西衛灘
Vietnam: Bãi Phúc Nguyên

Grainger Bank

Amerika Syarikat: Grainger Bank
China: Lizhun Tan, 李准滩
Taiwan: 李準灘
Vietnam: Bãi Quế Đường