Middle Island

Đảo Trung

Đảo Trung là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: Middle Island
Trung Quốc: Zhong Dao, 中岛
Đài Loan: 中島
Việt Nam: Đảo Trung

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 16° 57' 17" N, 112° 19' 28" E

Hình ảnh tổng quan