Triton Island

Đảo Tri Tôn

Đảo Tri Tôn là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: Triton Island
Trung Quốc: Zhongjian Dao, 中建岛
Đài Loan: 中建島
Việt Nam: Đảo Tri Tôn

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 15° 47' 3" N, 111° 12' 11" E

Hình ảnh tổng quan