Money Island

Đảo Quang Ảnh

Đảo Quang Ảnh là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: Money Island
Trung Quốc: Jinyin Dao, 金银岛
Đài Loan: 金銀島
Việt Nam: Đảo Quang Ảnh

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 16° 26' 52" N, 111° 30' 29" E

Hình ảnh tổng quan