Lincoln Island

Đảo Linh Côn

Đảo Linh Côn là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: Lincoln Island
Trung Quốc: Dong Dao, 东岛
Đài Loan: He Wudao, 和五島
Việt Nam: Đảo Linh Côn

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 16° 40' 0" N, 112° 43' 47" E

Hình ảnh tổng quan