North Island

Đảo Bắc

Đảo Bắc là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: North Island
Trung Quốc: Bei Dao, 北岛
Đài Loan: 北島
Việt Nam: Đảo Bắc

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 16° 57' 49" N, 112° 18' 37" E

Hình ảnh tổng quan