West Reef 3

Đá Tây

Đá Tây là một bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Ngoài các thực thể chính, có 3 tiền đồn được xây dựng trên rạn viền bờ. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988.
Hoa Kỳ: West Reef
Trung Quốc: Xi Jiao, 西礁
Philippin: Kanlurang Quezon Reef
Đài Loan: 西礁
Malaysia: Terumbu Kanluran
Việt Nam: Đá Tây

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 8° 51' 29" N, 112° 13' 33" E
Tổng diện tích khai hoang 70.5 mẫu đất

Đá Tây 1

 

Đá Tây 2

 

Đá Tây 3