South Reef

Đá Nam

Đá Nam là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Việt Nam chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988.
Hoa Kỳ: South Reef
Trung Quốc: Nailuo Jiao, 奈罗礁
Việt Nam: Đá Nam

Nước chiếm đóng: Việt Nam
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 11° 23' 15” N, 114° 17' 54" E

Hình ảnh tổng quan