Đá Hải Sâm

Đá Hải Sâm là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: Antelope Reef
Trung Quốc: Lingyang Jiao, 羚羊礁
Đài Loan: 羚羊礁
Việt Nam: Đá Hải Sâm

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 16° 27' 45" N, 111° 35' 20" E

Hình ảnh tổng quan