Cornwallis South Reef

Penjejak Terumbu Cornwallis

Kelebaran terusan selatan. 360m, 9m dalam Penebusgunaan Tanah Southwestern. 1.7 ekar ditebus guna Penebusgunaan Tanah Southeastern. 2.47 ekar ditebus guna Galeri Foto
Amerika Syarikat:

Kelebaran terusan selatan.

360m, 9m dalam

Penebusgunaan Tanah Southwestern.

1.7

ekar ditebus guna

Penebusgunaan Tanah Southeastern.

2.47

ekar ditebus guna

Galeri Foto