South Sand

Cồn Cát Nam

Cồn Cát Nam là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: South Sand
Trung Quốc: Nan Shazhou, 南沙洲
Đài Loan: 南沙洲
Việt Nam: Cồn Cát Nam

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 16°55'47"N, 112°20'44"E

Hình ảnh tổng quan