Cuarteron Reef

Bãi Châu Viên

Bãi Châu Viên là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Trung Quốc chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1988.
Hoa Kỳ: Cuarteron Reef
Trung Quốc: Huayang Jiao, 华阳礁
Philippin: Calderon Reef
Đài Loan: 華陽礁
Malaysia: Terumbu Calderon
Việt Nam: Bãi Châu Viên

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 08° 51' 45" N, 112° 50' 15" E
Tổng diện tích khai hoang 56 mẫu đất

Hình ảnh tổng quan

 

Hình ảnh chi tiết

 

Hình ảnh nạo vét