Filipina v. China: Keputusan Penimbangtaraan


Pada 12 Julai, satu tribunal timbang tara mengeluarkan keputusan yang telah lama ditunggu dalam kes Manila terhadap tuntutan Beijing di Laut China Selatan. Bagaimanakah para hakim mencapai keputusan tersebut dan bagaimanakah kawasan Laut China Selatan yang didapati sah dipertikaikan berbanding dengan tuntutan sembilan garis putus terkenal China?

 

Tribunal telah mentaksahkan tuntutan “hak bersejarah” China yang tidak jelas di sepanjang sembilan garis putus, mendapati bahawa Scarborough Shoal ialah batu yang hanya berhak kepada 12 batu nautika laut wilayah, dan mengejutkan ramai pemerhati dengan memutuskan status setiap ciri di gugusan Kepulauan Spratly yang dibangkitkan oleh Filipina. Tribunal mendapati bahawa tiada ciri-ciri di gugusan Spratly, termasuk ciri-ciri asli terbesar—Itu Aba, Pulau Thitu, Pulau Spratly, Timur Laut Cay, dan Barat Daya Cay—adalah kepulauan yang sah dari segi undang-undang kerana tempat-tempat tersebut tidak dapat menyokong komuniti manusia secara stabil atau kehidupan ekonomi yang bebas. Oleh yang demikian, tempat-tempat itu hanya berhak menuntut laut wilayah, bukan ZEE atau pentas benua. Antara tujuh gugusan Spratly yang diduduki China, tribunal memutuskan bahawa Johnson Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, dan Gaven Reef adalah batu, manakala Hughes Reef dan Mischief Reef berada di bawah garis air ketika air pasang dan oleh itu tidak menjanakan hak milik maritim. Keputusan juga menyatakan bahawa Kennan Reef ialah elevasi air surut, manakala Second Thomas Shoal dan Reed Bank berada di bawah garis air dan adalah sebahagian daripada pentas benua Filipina. Secara keseluruhan, keputusan ini mentaksahkan pada hakikatnya sebarang tuntutan China dalam lingkungan sembilan garis putus berlebihan daripada pulau-pulau kecil yang dipertikaikan itu sendiri dan laut wilayah yang dijana.