Đảo Ba Bình

Hoa Kỳ: Itu Aba Island
Trung Quốc: Taiping Dao 太平岛
Philippin: Ligao Island
Đài Loan: 太平島
Việt Nam: Đảo Ba Bình