Robert Island

Đảo Hữu Nhật

Đảo Hữu Nhật là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: Robert Island
Trung Quốc: Ganquan Dao, 甘泉岛
Đài Loan: 甘泉島
Việt Nam: Đảo Hữu Nhật

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 16° 30' 20"N, 111° 35' 8"E

Hình ảnh tổng quan