Mariveles Reef

Đá Kỳ Vân

Đá Kỳ Vân là mỏm đá ngầm ở Quần đảo Trường Sa. Malayxia chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1986.
Hoa Kỳ: Mariveles Reef
Trung Quốc: Nan Hai Jiao, 南海礁
Philippin: Mariveles Reef
Đài Loan: 南海礁
Malaysia: Terumbu Montanani
Việt Nam: Đá Kỳ Vân

Nước chiếm đóng: Malayxia
Tình trạng pháp lý: Mỏm đá ngầm
GPS: 7° 58' 12" N, 113° 55' 3" E

Hình ảnh tổng quan