Ardasier Reef

Đá Kiêu Ngựa

Đá Kiêu Ngựa là mỏm đá ngầm ở Quần đảo Trường Sa. Malayxia chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1986.
Hoa Kỳ: Ardasier Reef
Trung Quốc: Guangxingzi Jiao, 光星仔礁
Philippin: Antonio Luna Reef
Đài Loan: 安渡灘
Malaysia: Terumbu Ubi
Việt Nam: Đá Kiêu Ngựa

Nước chiếm đóng: Malayxia
Tình trạng pháp lý: Mỏm đá ngầm
GPS: 7° 37' 3" N, 113° 56' 21" E

Hình ảnh tổng quan