Swallow Reef

Đá Hoa Lau

Đá Hoa Lau là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Malayxia chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1983.
Hoa Kỳ: Swallow Reef
Trung Quốc: Dan Wan Jiao, 弹丸礁
Philippin: Celerio Reef
Đài Loan: 彈丸礁
Malaysia: Pulau Layang-Layang
Việt Nam: Đá Hoa Lau

Nước chiếm đóng: Malayxia
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 7° 22' 20" N, 113° 50' 43"E

Hình ảnh tổng quan