Erica Reef

Đá Én Ca

Đá Én Ca là bãi đá ở Quần đảo Trường Sa. Malayxia chiếm hữu thực thể này đầu tiên vào năm 1999.
Hoa Kỳ: Erica Reef
Trung Quốc: Boji Jiao, 簸箕礁
Philippin: Gabriela Silang Reef
Malaysia: Terumbu Siput
Việt Nam: Đá Én Ca

Nước chiếm đóng: Malayxia
Tình trạng pháp lý: Đá
GPS: 8° 6' 20" N, 114° 7' 55" E

Hình ảnh tổng quan