North Reef

Đá Bắc

Đá Bắc là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: North Reef
Trung Quốc: Bei Jiao, 北礁
Đài Loan: 北礁
Việt Nam: Đá Bắc

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: 17° 05' 30" N, 111° 30' 00" E

Hình ảnh tổng quan