West Sand

Cồn Cát Tây

Cồn Cát Tây là bãi đá/đảo ở Quần đảo Hoàng Sa.
Hoa Kỳ: West Sand
Trung Quốc: Xi Shazhou, 西沙洲
Đài Loan: 西沙洲
Việt Nam: Cồn Cát Tây

Nước chiếm đóng: Trung Quốc
Tình trạng pháp lý: Đá/Đảo
GPS: GPS: 16° 58' 39" N, 112° 12' 43" E

Hình ảnh tổng quan