Đường bay M503, 2018

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc tuyên bố mở rộng M503 vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Ngoài việc mở rộng các đường bay có số hiệu W121, W122 và W123, Trung Quốc còn phê duyệt cho phép bay về phía bắc cùng với đường bay M503 đã tồn tại trước đó.