Rantau-rantau Maklumat Penerbangan Asia Timur

Rantau-rantau maklumat penerbangan (FIR) adalah bahagian pentadbiran ruang udara di atas sebuah negara atau bandar. Badan yang mentadbir setiap FIR bertanggungjawab untuk memberikan maklumat penerbangan dan perkhidmatan amaran kepada pesawat yang terbang dalam FIR tersebut.