Zon Pengenalan Pertahanan Udara di Laut China Timur

Zon pengenalan pertahanan udara (ADIZ) yang bertindih dalam ruang udara di atas Laut China Timur. Pengisytiharan China bagi ADIZ pada tahun 2013 yang bertindih dengan ADIZ yang sedia ada dan dikuatkuasakan dengan lebih luas daripada yang lain telah menjadi sumber geseran di rantau tersebut.