Mischief-5-6-18-Hangars

Ba nhà chứa cỡ trung và một nhà chứa lớn trên Đá Vành Khăn có thế chứa những chiếc ném bom H-6. Đá Su Bi và Đá Chữ Thập ở Quần đảo Trường Sa cũng có những nhà chứa tương tự. Ảnh chụp ngày 6 tháng 5 năm 2018.