Woody Island J-11Bs

Máy bay chiến đấu J-11B đậu trên Đảo Phú Lâm, ngày 26 tháng 4 năm 2016.