Woody Plane 2017-11-15

Hai máy bay vận tải và trinh sát quân sự Thiểm Tây Y-8 trên Đảo Phú Lâm, ngày 15 tháng 11 năm 2017.